Touring клас - такси за участие

Touring клас - Assistance car/truck

Цена на услугата
Цена: €50,00
Административна такса
Административна такса: за всички класове, включена е в общата такса за участие, депозира се при регистрация, не се връща при отказване на състезателя.