Маршрут и Програма

Маршрут и Програма

06 септември

06 септември

от 06 септември 2014 г. 09:00 ч.
до 06 септември 2014 г. 17:00 ч.


09:00 – 17:00 h. Специален етап 210 км. Самоков – Септември-Самоков
Сервизна зона – 30 км. от бивак на състезанието.